ლომბარდი

ლომბარდის სესხების წარმოებისა და მართვის პროგრამა. ყველა საჭირო ფუნქციით, მუდმივად(ავტომატურად) განახლებადი(უფასოდ განახლება), აპრობირებული დ მარტივად ასათვისებელი (15 წუთში შეგიძლიათ პროგრამის სრულფასოვნად გამოყენება). მუშაობს ოქროს, ავტოს და ნივთების სესხებზე ლომბარდებში. რეპორტების მრავალფეროვნება გაადვილებს ბურალტრულ აღრიცხვას. სრულად თავსებადია ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციებთან, ფორმა “დანართი 5” ივსება ერთი ქლიკის პრინციპიდ. უფასო sms-ების დაგზავნა კლიენტებისთვის. ყელველდღიური სიახლეების შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ, პროგრამის საფოსტო ყუთით. ფასი: 900 ლარი 

საჩვენებელი ვერსიის გადმოწერა